มาจัดออฟฟิศเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรกันเถอะ

มาจัดออฟฟิศเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรกันเถอะ

 

ใน 1 วัน มนุษย์เรามักใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงานกันเป็นซะส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าหากสภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่ดี ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานแน่นอน ดังนั้นการจัดออฟฟิศจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดี พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกันทุกคน วันนี้เรามีหลักในการออกแบบ 3 ข้อเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรมาแนะนำดังต่อไปนี้

 

1.ออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางไม่แออัด

 

ทุกๆ คนรู้กันดีว่วการนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานทั้งวัน สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นออฟฟิศซินโดรมซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้นออฟฟิศที่ดีควรจัดให้มีพื้นที่สำหรับการได้เปลี่ยนอิริยาบทเพื่อผ่อนคลายยืดเส้นยืดสาย

 

 

 

2.ดูแลความสะอาดอย่างทั่วถึง

 

มนุษย์ทุกคนต้องมีสุขอนามัยพื้นฐานครบถ้วน ดังนั้นในที่ทำงานเองก็ต้องมีการดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่ให้มีมลพิษหรือแหล่งสะสมของเชื้อโรคซึ่งเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วย

 

 

 

3.เลือกใช้เฟอนิเจอร์สำนักงาน

 

การเลือกใช้เฟอนิเจอร์ที่ออกแบบมาถูกต้องตามหลักสรีระ จะช่วยลดอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมากจากการทำงานได้เป็นอย่างดี, ช่วยให้พนักงานได้รู้สึกผ่อนคลายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดี

 

 

 

KOKUYO โซลูชั่นใหม่ของเฟอร์นิเจอสำหรับออฟฟิศที่จะช่วยดูแลสุขภาพในด้านของสุขภาพ ด้วยเฟอนิเจอร์ที่ทำการออกแบบมาได้อย่างถูกต้องตามหลักสรีระไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือยืน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและความสุขที่เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

Date
May 16, 2019
Share On

Related Solution